Swiss Garden Hotel Bukit Bintang Kuala Lumpur, Malaysia.